VIKTIG INFORMATION

Påminnelse om medlemsavgiften för år 2017!

Medlemmar som ännu inte betalt medlemsavgiften på 250 kr betalar snarast in denna på Plusgiro 33 37 44-1! Viktigt att denna är inbetald innan 28 februari, då rösträtt samt möjlighet till förtäring i samband med årsmötet torsdag 2 mars är kopplad till inbetald medlemsavgift!

Varmt välkommen till vårsäsongen med flera spännande aktiviteter!

Styrelsen för KFS

Våra aktiviteter

Här inne kan du se och läsa om våra aktviteter

Mer

Bibliotek

Här inne finns material att låna

Mer

Bli medlem

Kontakta oss om du vill bli medlem!

Mer
 
 

Senast uppdaterad:

Webmaster: Jörgen Nilsson

Datum: 19/2-2017 kl 12:05

 

Sidan skapad av:

Martin Sundman

webmaster@flygfantast.nu