Bli medlem

Att bli medlem:

Nu är vi ca 70 medlemmar! Men vi blir gärna flera…
Är du flygintresserad, tveka inte, bli medlem hos oss! Om du vill betala din medlemsavgift (250 kr) via nätet är vårt plusgironummer 33 37 44-1,
Kalmar Flyghistoriska Sällskap. Uppge namn, adress, telefonnummer, ev. e-postadress samt medlemsavgift 2018 på talongen så skickar vi ut
medlemskort! För nya medlemmar efter 1 november gäller inbetald medlemsavgift i 14 månader d v s året ut plus hela nästa kalenderår.

Föreningens postadress:
Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS)
c/o Kalmar-Öland Airport
Flygplatsvägen 30
392 41 Kalmar
tel: 0706-537 136
e-post: bengt.strigen@flygfantast.nu