Nu är vi ca 60 medlemmar! Men vi blir gärna flera…

Är du flygintresserad, tveka inte, bli medlem hos oss! Om du vill betala din medlemsavgift (250 kr) via nätet är vårt plusgirokonto 33 37 44-1,
Kalmar Flyghistoriska Sällskap. Uppge namn, adress, telefonnummer, ev. e-postadress samt medlemsavgift 2019! För nya medlemmar efter 1 november gäller inbetald medlemsavgift i 14 månader dvs året ut plus hela nästa kalenderår.

Föreningens postadress:

Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS)
c/o Kalmar-Öland Airport
Flygplatsvägen 30
392 41 Kalmar
tel: 0706-537 136
e-post: bengt.strigen@flygfantast.nu