Kalmar Flyghistoriska Sällskap (KFS)

VILKA ÄR VI?

Vi är ett antal flyghistoriker som har träffats regelbundet i Kalmar sedan våren 1998. Vi har fört en ambulerande tillvaro, träffarna inleddes i källaren hos en av oss. Vi fick efter ett tag möjlighet att få låna frivilligförbundens lokaler vid Kalmar flygplats.

I december 1999 fick F 12:s kamratförening tillgång till en byggnad på flygplatsområdet i Kalmar av Luftfartsverket. Genom ett vänligt tillmötesgående av kamratföreningen bereddes även vi möjlighet att få en lokal i samma byggnad. Vi ägnade december 1999 och januari 2000 åt att iordningställa vår lokal.

Under år 2001 ägnade vi oss åt att hålla regelbundna träffar samt genomföra olika resor. Under hösten ägnade vi oss åt att sammanställa tre montrar som placerats inne i terminalbyggnaden på Kalmar flygplats. Dessa montrar ska med modeller, bilder och föremål spegla “Flyget i Kalmar”, utställningen invigdes i september 2002.

Under 2002 formaliserade vi oss, d v s bildade förening. Vi fortsatte våra regelbundna träffar.

Sedan 2003 har vi fortsatt på vår inslagna linje med många aktiviteter för våra medlemmar i form av föreläsningar, filmkvällar, resor m m. Vi erhöll bidrag från europeiska socialfonden för att under 2003/2004 genomföra en studie avseende möjligheterna att skapa ett flygmuseum i Kalmar. Studien genomfördes under 2004 och 2005 men förutsättningarna att skapa ett flygmuseum i Kalmar fanns inte.

År 2008 flyttade vi vår verksamhet till f d Robotkasernen i norra delen av parkeringen vid Kalmar Airport. Sedan några år tillbaka håller vi till i flygplatsbyggnaden i lokalen Draken. Här ägnar vi våra träffar åt inbjudna föreläsare, snacka flyg, se på flygvideo m m. Vi ligger även bakom tre montrar med bl a F 12:s samtliga stridsflygplan i plast som går att se på Kalmar Airport.

VAD VILL VI?

Här följer ett urval av våra målsättningar:
• att forska om Kalmar flygflottilj
• att bedriva forskning om flyget i Kalmarbygden
• att bygga upp ett bibliotek med flyglitteratur och flygtidskrifter
• att arrangera bussresor till intressanta flygmuséer och flygdagar
• att ordna föreläsningar i våra lokaler som alla ska vara välkomna att ta del av.

Är Du sugen på att delta i våra aktiviteter, tveka inte!
Ring Bengt Strigén på telefon: 0706-53 71 36
alt e-post: bengt.strigen@flygfantast.nu