Styrelse

Föreningens styrelse och ledamöter:

Ordförande Bengt Strigén tel 0706-53 71 36
Maila till Bengt

Sekreterare (kontaktperson) Lennart Davidsson tel 0702-37 69 83
Maila till Lennart

Kassör/Webmaster Jörgen Nilsson tel 0730-34 58 30
Maila till Jörgen

Ledamöter Mats Olsson & Lars E Eriksson

Suppleanter Jan Arvidsson & Åke Hagström

Revisorer Göran Lindhe & Martin Davidsson

Valberedning Bertil Bram (sammankallande) & Guy Sjögren.